PHARMGEST spol. s r. o. - Galenika Příbram, Náměstí T.G.Masaryka 123, 261 01 Příbram
Přípravek Obsah Expirace
v týdnech
Cena
bez DPH
Poznámka
Acidi borici aqua ophthalmica - Ky.50g2435.00 Kč
Acidi borici oculoguttae - Ky.20g1628.50 Kč
Natrii tetraboratis oculoguttae cum Acido Borico - Ky.20g1628.50 KčColl.Boraxatum
Oční kapky se septonexem - Ky.10g1230.00 KčDOPRODEJ
Expirace: 08.01.2019
Atropini sulfatis oculoguttae 0,5% - Ky.10g1296.00 Kč
Atropini sulfatis oculoguttae 1,0% - Ky.10g12102.00 Kč
Chloramphenicoli oculoguttae - Ky.20g24156.00 Kč
Epinephrini hydrogenotartras oculoguttae 1% - Ky.10g898.00 KčColl.Adrenalini
Ethylmorphini hydrochloridi oculoguttae 0,25% - Ky.10g1269.00 Kč
Ethylmorphini hydrochloridi oculoguttae 0,50% - Ky.10g1272.00 Kč
Ethylmorphini hydrochloridi oculoguttae 2,00% - Ky.10g12140.00 Kč
Ethylmorphini hydrochloridi oculoguttae 2,00% - Ky.20g12160.00 Kč
Fluoresceini natrici oculoguttae 0,25% c.T. - Ky.10g12137.00 Kč
Fluoresceini natrici oculoguttae 0,50% c.T. - Ky.10g12146.00 Kč
Fluoresceini natrici oculoguttae 1,50% c.T. - Ky.10g12172.00 Kč
Fluoresceini natrici oculoguttae 2,50% c.T. - Ky.10g12179.00 Kč
Glucosum oculoguttae 40% - Ky.10g4136.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 1% - Ky.10g1296.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 1% - Ky.20g12126.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 2% - Ky.10g12123.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 2% - Ky.20g12179.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 4% - Ky.10g12176.00 Kč
Homatropini hydrobromidum oculoguttae 4% - Ky.20g12292.00 Kč
Natrii chlorati oculoguttae 5% c.T. - Ky.10g10110.00 Kč
Natrii tetraboratis oculoguttae 2% - Ky.20g1633.00 Kč
Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 1% - Ky.10g1283.00 Kč
Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 1% - Ky.20g12103.00 Kč
Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 2% - Ky.10g12105.00 Kč
Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 2% - Ky.20g12140.00 Kč
Scopolamini hydrobromidi oculoguttae 0,25%10g16115.00 Kč
Tetracaini hydrochloridi oculoguttae 0,5% c.S. - Ky.10g16127.00 Kč
Tetracaini hydrochloridi oculoguttae 1,0% c.S. - Ky.10g1693.00 Kč
Zinci sulfatis oculoguttae - Ky.20g1669.00 Kč

Prohlášení

Tyto webové stránky, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní péči. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
- odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
- se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
- se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky